Referencie zákazníkov

Gastro modul so sociálnym zariadením
Revitalizáciou zelenej plochy vznikol bikepark, ktorého súčasťou je aj rampa pre športovcov, ktorá obsahuje stánok s občerstvením v module ALGECO. Gastro modul sme realizovali z klasického lodného kontajnera, do ktorého sú vykonané potrebné otvory pre následné osadenie na zákazku vyrobených okenných a dverových výplní. Materiálom otvorových výplní sú vyrezané časti plechových stien kontajnera tak, aby zostal zachovaný pôvodný vzhľad. Výdajné okienko je istené pneumatickými tlmičmi. V module je kompletná vstavba zo sadrokartónových konštrukcií spoločne s rozvodmi elektroinštalácie a zdravotechniky.
Stavenisko s komplexným zázemím vrátane budov, vstupných turniketov, závor a oplotenia
Svojím rozsahom a komplexnosťou dodávky ide o veľmi zaujímavý a významný ALGECO projekt. Boli tu kladené tie najvyššie požiadavky na kvalitu a prevedenie. Veľký dôraz bol aj na rozsah poskytovaných služieb súvisiacich nielen s vybavením objektu, ale aj zabezpečenie jeho okolia a prevádzky. Modulárna stavba ALGECO poskytuje zázemie v podobe kancelárskych priestorov, zasadacích miestností, sanitárneho zariadenia s kuchynkou a školiaceho centra. Vnútorné priestory budovy sú čiastočne rozdelené presklenými stenami a celý objekt je klimatizovaný.
Administratívna budova pre pracovníkov
Pre významného dodávateľa logistických a prepravných služieb sme realizovali zázemie odbavujúce zásielky. Dvojpodlažná budova bola podľa špecifických požiadaviek zákazníka vyrobená a postavená počas 10-tich dní. Na prianie zákazníka má objekt zvýšenú požiarnu odolnosť, ktorá je riešená v interiéri materiálom Fermacell, za použitia štandardných kontajnerových modulov ALGECO ADVANCE IN. Vonkajší obklad je prevedený z protipožiarnych panelov od spoločnosti Kingspan.
Administratívna budova pre pracovníkov výrobného závodu
Pre významného svetového výrobcu automobilov sme realizovali modulárnu stavbu, ktorá slúži ako zázemie pre pracovníkov spoločnosti. Dvojpodlažnú budovu tvorí celkom 12 modulov produktovej rady ALGECO IN. Táto stavba je špecifická svojím umiestnením. Je postavená v interiéri výrobnej haly tak, aby poskytovala komfortné zázemie a pritom neprekážala bežnek prevádzke.
Rozšírenie priestorov základnej školy
Základná škola Richnava je projektom, ktorý v I. etape pozostával zo 14 modulov, prenajatých na dobu 1 roka ako dočasná stavba. V druhej etape bol objekt presťahovaný na nové miesto v obci. Budova narástla vďaka pridaným modulom ALGECO ADVANCE IN o ďalšie druhé poschodie. V súčasnej dobe je v tejto školskej budove celkom 7 tried, ktoré sú prepojené interiérovým schodiskom. Modulárna stavba umožnila vznik kabinetov pre pedagógov, chodby s vešiakmi a sociálneho zázemia. Miestnosti sú plne klimatizované a okná sú opatrené predokennými roletami.
Zázemie stavby - kancelársky komplex a šatne v Brne
Prízemné kontajnerové budovy zložené z celkom 34 ALGECO modulov, poskytujú zázemie pre pracovníkov spoločnosti, ktorá v susedstve realizuje výstavbu nového objektu. V dvoch samostatne stojacich budovách sú kancelárske priestory a šatne, vrátane sociálnych zariadení. Zázemie tu našli nielen administratívni pracovníci, ale aj pracovníci fungujúceho veľkoskladu. Každá časť má svoj samostatný vchod. Nad vstupy do objektov sú na požiadavku investora inštalované prístrešky. Priestory šatní sú rozdelené na časť pre mužov a časť pre ženy.
Dočasné zázemie školských tried pre základnú školu
Modulová stavba pre zázemie školských tried základnej školy. Zostava sa skladá z priestranných miestností pre jednotlivé triedy. V každej triede je umiestnená tabuľa a umývadlo pre okamžité upratovanie. V 1. NP sú triedy spojené chodbovým koridorom. Je tu umiestnená výdajňa jedla a jedálenská časť. Na 2. NP sa nachádza Zborovňa s prístupom cez vonkajšie schodisko. Obe poschodia sú vybavené sociálnym zariadením.
Kancelárske zázemie pre administratívu a logistiku
Kancelárske zázemie pre administratívu a logistiku, v čase rekonštrukcie existujúcich kancelárskych priestorov. Jedná sa o dva samostatné objekty v dispozícii do 2.NP, prístup do 2.NP je cez schodisko. Chodba v zostave je zaistená vstavanou integrovanou chodbou. Zostava je vybavená klimatizáciami - pre prvé poschodie sú klimatizácie vyvedené na strechu, pre druhé poschodie je štandardné umiestnenie. Zostava je vybavená kompletným kancelárskym nábytkom z nášho programu SERVIS 360°.
Komplexné 3 poschodové zázemie stavby kancelárskeho komplexu
Zariadenie staveniska, ako kancelársky komplex pri riadení projektu RIVER CITY Praha. Zostava obsahuje kancelárie, meetingové miestnosti, sanitárne zariadenia a miesto pre občerstvenie. Zostava je koncipovaná ako trojposchodový objekt s chodbovým systémom. Komplex využíva splitové klimatizácie. Prístup do jednotlivých poschodí je zaistený cez schodiskové veže. Objekt je prístupný cez vrátnice.
Rýchle riešenie rozšírenia priestorov materskej školy
Projekt obce Gajary bol zameraný na zvýšenie kapacity v materskej škole. Nakoľko obec Gajary má zámer realizovať generálnu rekonštrukciu existujúcej stavby MŠ v priebehu začatého školského roku, rozhodli sa pre alternatívne dočasné riešenie rozšírenia priestorov a navýšenia kapacít o jednu triedu.

Máte projekt alebo sa chcete dozvedieť viac o našich riešeniach?

Naši odborníci Vám sú k dispozícii od pondelka do piatka, vždy od 8:00 - 17.00 hod.
 

Zavoláme Vám späť

Náš SERVIS 360°

Vybavenie - balíčky


  • Nábytok
  • Kuchynky
  • Sanitárne doplnky

Technika - balíčky


  • Siete
  • Komunikácia
  • Klimatizačná technika

Bezpečnosť - balíčky


  • Požiarna bezpečnosť
  • Bezpečnostná technika
  • Poistenie
  • Údržba