Životné prostredie

Obchodný model prenájmu poskytuje nízkouhlíkové riešenie

Existujú značné príležitosti, ako môžeme pomôcť našim zákazníkom, dodávateľom a zúčastneným stranám čeliť výzvam zmeny klímy a zaistiť rast nízkouhlíkovej obehovej ekonomiky. Zameriavame sa na opätovné použitie materiálov a recykláciu. Nie sme priaznivci myšlienky vezmite – vyrobte – vyhoďte.
Tento prístup nám umožnil tvorbu kruhového modelu. V tomto modeli má väčšina materiálu stálu životnosť, materiály sú uchované v prevádzke tak dlho, ako je to možné a následne sú znovu použité alebo recyklované, pri zostatku minimálneho množstva zvyškového odpadu. Dlhodobým cieľom je zachovanie hodnoty materiálu a zdrojov bez tvorby zvyškových odpadov.

 

 

Prostredníctvom našich služieb, projektov a portfólia klientov sme integrovali spoločensky zodpovedné aktivity do našej vízie a podnikania.

 

 

 
 

1. Na dosiahnutie dlhodobého úspechu prechádzame na stratégiu udržateľnosti, ktorej jadrom je cirkularita, poskytujúca modulárny priestor pre ľudí k práci, štúdiu i životu.

 

 

2. V spolupráci s našimi stakeholdermi pracujeme na tvorbe a rozvoji zdieľaných hodnôt pre ľudí aj planétu. Tvoríme produkty, ktoré majú pozitívny vplyv na spoločnosť a prispievajú k trvalému úspechu.

 

3. Zameriavame sa na etické, enviromentálne a komunitné ciele, pričom ako zamestnávateľ podporujeme rôzne a inkluzívne osoby.

 

Circularita

Minimalizácia spotreby zdrojov a využitím kruhového modelu sú naše riešenia pre životné prostredie menej intenzívne ako tradičné konštrukcie.

Adaptabilita

Vďaka tomu, že sú naše moduly znovu použiteľné, flexibilné, rekonfigurovateľné a recyklovateľné, tak sa môžeme prispôsobiť meniacim sa požiadavkám na zmenu demografie, klímy.

Prenájom

V rámci prenájmu zostávajú moduly po celú dobu životného cyklu v našom majetku. Môžeme teda inovovať a riešiť enviromentálne výzvy tak, aby sme minimalizovali dopad na životné prostredie.

 

 

Životné prostredie:
Chceme neustále znižovať a obmedzovať negatívne dopady na životné prostredie, množstvo odpadu a začať zodpovedajúcu likvidáciu.
Vo výrobe používame, pokiaľ je to možné, ekologicky bezpečné výrobky a materiály.
Podporujeme opätovné použitie a recykláciu zdrojov a materiálov.
Neustále pracujeme na vývoji nášho ECO-FUTURE-priateľského programu pre energiu a vodu, a snažíme sa o znižovanie spotreby našich výrobkov.

 

 

Máte projekt alebo sa chcete dozvedieť viac o našich riešeniach?

Naši odborníci Vám sú k dispozícii od pondelka do piatka, vždy od 8:00 - 17.00 hod.
 

Zavoláme Vám späť

Náš SERVIS 360°

Vybavenie - balíčky


  • Nábytok
  • Kuchynky
  • Sanitárne doplnky

Technika - balíčky


  • Siete
  • Komunikácia
  • Klimatizačná technika

Bezpečnosť - balíčky


  • Požiarna bezpečnosť
  • Bezpečnostná technika
  • Poistenie
  • Údržba