World Safety Day

Dňa 28. 4. sme sa ako tradične pripojili k Svetovému dňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ide o celosvetovú kampaň, ktorú vyhlásila Medzinárodná organizácia práce ako spomienku na tých, ktorí sa stali obeťami pracovných úrazov či chorôb z povolania. Túto kampaň podporujú nielen svetové organizácie ale aj ALGECO. Zámerom kampane je tiež sústrediť pozornosť na nové trendy v oblasti BOZP a na rozsah škály pracovných úrazov, chorôb z povolania a úmrtí pri práci na celom svete.
 

V celej našej spoločnosti sme si kolektívne pripomenuli všetky zásady BOZP s dôrazom na našu stratégiu a firemnú kultúru – SAFETY FIRST. Našli sme si tiež čas, aby sme si pozreli krátke motivačné video našej skupiny Modulaire Group.

 

Video môžete vidieť tu

Máte projekt alebo sa chcete dozvedieť viac o našich riešeniach?

Naši odborníci Vám sú k dispozícii od pondelka do piatka, vždy od 8:00 - 17.00 hod.
 

Zavoláme Vám späť

Náš SERVIS 360°

Vybavenie - balíčky


  • Nábytok
  • Kuchynky
  • Sanitárne doplnky

Technika - balíčky


  • Siete
  • Komunikácia
  • Klimatizačná technika

Bezpečnosť - balíčky


  • Požiarna bezpečnosť
  • Bezpečnostná technika
  • Poistenie
  • Údržba